Cal tenir present que existeixen unes normes de circulació. Respectar-les facilita una millor convivència de tots els usuaris a la natura.

Aquí trobareu un recull de normes per circular al Medi Natural : http://motor.terra.es/4x4-todo-terreno/legislacion/