1 · Circular sempre pels camins o espais autoritzats, i mai camp a través.
2 · Evitar els llocs massa concorreguts.
3 · Conduir lenta i suaument, respectant les limitacions de velocitat i adaptant-se a les condicions climàtiques.
4 · No fer sorolls innecessaris que pertorbin la tranquil·litat de l'entorn.
5 · Tancar les tanques que trobem pel camí, i que habitualment guarden els animals.
6 · Donar sempre la preferència als altres usuaris del camins.
7 · No travessar mai els rius o rierols si hi ha un pas alternatiu.
8 · Ajudar a qualsevol qui ho necessiti.
9 · Retirar les pedres que es trobin al camí i reparar tot allò que es pugui.
10 · Avisar de qualsevol irregularitat observada.
11 · No llençar res per la finestra del vehicle.
12 · No encendre foc.
13 · Dur bosses de plàstic per recollir les deixalles.
14 · Mantenir el vehicle en perfecte estat, per evitar avaries i fuites.
15 · No discutir amb qui ens barra el pas, tingui o no raó.